Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de ruimtes van Plantoor.

Annuleren

Bij een boeking van minder dan 4 uur gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

- Tot 48 uur voor de reservering (kostenloos)

- Binnen 48 uur voor de reservering (100% van de kosten)

Bij een boeking van 4 uur of langer hanteren wij de volgende voorwaarden:

- Tot 14 dagen voor de reservering (kostenloos)

- Binnen 7 dagen voor de reservering (50%)

- Binnen 3 dagen voor de reservering (100%)

Maximaal aantal personen

Het maximum aantal personen in de ruimte dat is toegestaan staat gelijk aan het aantal stoelen in de ruimte. Een uitzondering hierop kan alleen worden gemaakt met toestemming van Plantoor.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van de ruimtes is op risico van de huurder (in geval van schade, letsel en diefstal). De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gebouw, de ruimte of de inventaris die door de huurder of diens gasten is veroorzaakt. Het is de huurder niet toegestaan om onbekenden binnen te laten in het gebouw. De huurder dient tijdens de reservering zelf aanwezig te zijn en kan het recht tot gebruik van de ruimte niet doorgeven aan derden. Alleen in het geval dat de aansprakelijkheid van de huurder door de Nederlandse wetgeving is beschermd, is Plantoor aansprakelijk. De aansprakelijkheid van Plantoor is beperkt tot het bedrag wat door haar verzekeringsmaatschappij is gedekt.

Roken, alcohol, drugs en lawaai

Roken en het gebruiken van drugs is binnen Plantoor verboden. Roken is alleen toegestaan in de binnentuin. Het drinken van alcohol is met mate toegestaan, dat wil zeggen de hoeveelheid die ook is toegestaan bij het besturen van een auto. Het draaien van muziek is toegestaan, mits op een volume dat andere gebruikers in het gebouw niet stoort. Indien de huurder deze regels overtreedt, zal de huurder op verzoek van Plantoor de locatie verlaten. Van enige restitutie of inhaalmogelijkheid is dan geen sprake.

Bij het verlaten van de ruimte

Bij het achterlaten van de ruimte wordt verwacht dat deuren en ramen gesloten worden en dat alle door de huurder meegebrachte materialen weer worden meegenomen.